Wizyty domowe

Wizyta domowa jest realizowana w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza, przy czym:

 • wizyta domowa jest realizowana w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia w przypadkach ostrych schorzeń lub nagłych zachorowań,
 • wizyta domowa jest realizowana w terminie ustalonym z pacjentem w przypadku chorób przewlekłych

Pacjent jest kwalifikowany i rejestrowany na domową wizytę lekarską przez pielęgniarkę na podstawie przeprowadzonego wywiadu, w przypadkach wątpliwych przyczyny wezwania wizyty domowej są one konsultowane przez lekarza.

Lekarz udaje się na wizytę domową zgodnie z harmonogramem pracy lub w godzinach przeznaczonych do realizacji wizyt domowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Grafika lekarza pediatry

Rejestracja na wizyty domowe

Pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Sytuacje wyłączone z wizyt domowych

Lekarskie wizyty domowe w zakresie POZ nie obejmują następujących sytuacji:

 • bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia,
 • utraty przytomności,
 • upadku z wysokości,
 • złamań,
 • wypadków komunikacyjnych,
 • nagłych zaburzeń świadomości,
 • urazów wypadkowych w sytuacjach nagłych,
 • nagłej duszności,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • porodu,
 • dolegliwości związanych z ciążą.

W razie wystąpienia zdarzeń wymienionych powyżej świadczenia pomocy są realizowane przez System Ratownictwa Medycznego.

Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy 112!

do góry