Strona główna/Usługi NFZ/Wybór lekarza POZ

Wybór lekarza POZ

Podstawowa opieka zdrowotna

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie dostępnych informacji pacjent dokonuje wyboru lekarza pierwszego kontaktu, który najlepiej odpowiada jego potrzebom i preferencjom. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru lekarza.

Grafika lekarki

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego złóż deklaracje.

Osoby, które ukończyły 18 lat wypełniają trzy formularze:

  1. Deklarację wyboru lekarza (składając deklarację zabierz ze sobą dowód osobisty).
  2. Dokument RODO (dostępny w recepcji)
  3. Formularz upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz uzyskiwania dokumentacji medycznej, odbioru recept i zleceń dla wybranej przez siebie osoby/ dostępny w recepcji. Niezbędne dane osoby upoważnionej- imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa.

Osoby dorosłe podpisują deklaracje osobiście. W przypadku deklaracji dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Deklaracje możesz uzupełnić w NZOZ VITA - w razie potrzeby nasze pielęgniarki pomogą w ich uzupełnieniu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące złożenia deklaracji.

Czy przed zapisaniem się do Przychodni NZOZ Vita muszę wypisać się z poprzedniej przychodni?

Nie. Po złożeniu deklaracji w nowej przychodni NFZ automatycznie wykreśli pacjenta z listy pacjentów dotychczasowej przychodni.

Czy wybranie lekarza na deklaracji oznacza, że będę mógł leczyć się tylko u tego lekarza?

Nie. Formularze deklaracji wymagają wskazania imienia i nazwiska jednego lekarza i jednej pielęgniarki, jednak każdy pacjent Przychodni NZOZ Vita zostanie przyjęty także przez innych lekarzy naszej przychodni.

Czy po złożeniu deklaracji moja dokumentacja medyczna z dotychczasowej przychodni przejdzie do nowej przychodni?

Nie. Dokumentacja medyczna pozostaje własnością dotychczasowej przychodni. Pacjent może jednak poprosić o zrobienie kopii dokumentacji.

Jak przenieść kartę szczepień dziecka do nowej przychodni?

Po złożeniu deklaracji w NZOZ Vita nasz personel kontaktuje się z personelem poprzedniego ośrodka i prosimy o przesłanie karty szczepień na adres nowej przychodni.

do góry