Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) NZOZ Vita Sp. z o. o. informuje, że osoby mające trudności w komunikacji (głuche, słabosłyszące) lub z innymi szczególnymi potrzebami, mogą w naszym ośrodku skorzystać z tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna dla pacjentów zadeklarowanych w NZOZ Vita Sp. z o.o, czyli osób uprawnionych będących osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Aby umówić się na wizytę, należy minimum dzień wcześniej dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Zgłoszenie należy kierować na adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub pod numerem telefonu: +48 34 358 20 93. W razie nagłej sytuacji np. pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta ze szczególnymi potrzebami, możliwe jest przyjęcie pacjenta w ten sam dzień po uprzednim ustaleniu godziny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Krótkie określenie problemu
  • Propozycję terminu
  • Kontakt zwrotny (numer telefonu)

Tłumaczenie PJM

Informacja o dostępności informacyjno-komunikacyjnej NZOZ VITA

NZOZ Vita posiada dwie placówki medyczne. Pierwsza mieści się w Oleśnie w budynku przy ulicy Krasickiego 2.

Przed budynkiem dostępny jest bezpłatny parking dla pacjentów ośrodka. Osoby z niepełnosprawnościami mogą podjechać samochodem pod same drzwi główne placówki. Do przychodni wejść można przez dwa wejścia - wejście główne budynku po stronie prawej oraz przez wejście mieszczące się na lewej ścianie budynku dla osób zdrowych i do Gabinetu Ginekologiczno-Położniczego. Po prawej stronie głównego wejścia do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców przemieszczających się z wózkiem dziecięcym. Za podjazdem wydzielone zostało również miejsce, w którym można pozostawić wózek dziecięcy.

Druga placówka mieści się w Kozłowicach przy ulicy Oleskiej 5.

Przed budynkiem dostępny jest bezpłatny parking dla pacjentów. Po prawej stronie parkingu znajdują się schody oraz podjazd do ośrodka. Do przychodni można wejść przez jedno wejście główne. Na wprost wejścia znajduje się Rejestracja Ogólna.

Rejestracja Ogólna NZOZ VITA Olesno

Po przejściu przez główne drzwi wejściowe w poradni znajduje się korytarz wraz z poczekalnią. Po stronie lewej znajduje się rejestracja. Po stronie prawej znajdują się wieszaki na których można odwiesić swoje okrycie wierzchnie, dostępne są toalety (dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych), kącik zabaw dla dzieci wraz z przewijakiem oraz dystrybutor wody.

Po przejściu przez drzwi wejściowe dla osób zdrowych oraz do Gabinetu Ginekologicznego, należy kierować się prosto i w prawo. Tam znajduje się rejestracja ogólna.

Rejestracja jest wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.

W razie konieczności, w danym dniu osoba pracująca na dyżurze wyjdzie po pacjenta do drzwi wejściowych, o godzinie w której pacjent jest umówiony i przeprowadzi do gabinetu, do którego chce się on udać.

Po prawej i lewej stronie rejestracji jest szeroki korytarz, prowadzący do gabinetów lekarskich. Na korytarzu dostępne są miejsca siedzące dla pacjentów.

Przychodnia posiada opracowany plan ewakuacji dla osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami, który będzie wywieszony w Ośrodku.

Gabinety lekarskie:

W NZOZ Vita w Oleśnie po prawej stronie od Rejestracji Ogólnej znajdują się gabinety lekarskie dla osób chorych z objawami infekcji oraz gabinet zabiegowy. Po stronie lewej od Rejestracji Ogólnej znajduje się Gabinet Ginekologiczno-Położniczy, USG, gabinet lekarski dla osób zdrowych oraz Gabinet Szczepień.

W NZOZ Vita w Kozłowicach po lewej stronie od rejestracji znajduje się poczekalnia oraz dwa gabinety lekarskie. Po stronie prawej przed rejestracją znajduje się gabinet zabiegowy oraz gabinet szczepień.

Toalety:

W NZOZ Vita w Oleśnie toaleta dla pacjentów z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po prawej stronie od Rejestracji Ogólnej.

W NZOZ Vita w Kozłowicach toaleta dla pacjentów z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie od Rejestracji Ogólnej.

Tłumaczenie PJM

do góry