Strona główna/Usługi NFZ/Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie

Podstawowa Opieka Zdrowotna w placówkach NZOZ Vita w Oleśnie zapewnia swoim Pacjentom świadczenia w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania.

Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Pacjent powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego) poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego lekarza 

Jak zadeklarować się w NZOZ VITA?

Świadczenia lekarza POZ

Zakres świadczeń medycznych realizowanych bezpłatnie w ramach konsultacji POZ:

  • badanie i porada lekarska,
  • wystawianie recept refundowanych na leki
  • diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji
  • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych)
  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.
do góry