Dostępność +

Logotypy FE RP Dostępność Plus UE

NZOZ VITA Sp. Z O.O. w Oleśnie jest Grantobiorcą projektu pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 249 653,64 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • skorzystać z urządzeń ułatwiających komunikację werbalną i niewerbalną z personelem, m.in. dzięki zamontowaniu pętli indukcyjnych oraz dzięki zakupowi programu MÓWik do komunikacji alternatywnej
  • wygodnie korzystać z poczekalni oraz gabinetów lekarskich wyposażonych w stabilne siedziska z podłokietnikami
  • skorzystać z lepiej wyposażonych gabinetów lekarskich zapewniających komfort oraz intymność podczas badania
  • mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych jak i podczas wizyt domowych
  • mieć dostęp do systemu przywoławczego umieszczonego w toalecie
  • łatwiej skorzystać z wizyty w formie teleporady
  • skorzystać z dostosowanej strony internetowej, która spełnia wymogi standardu WCAG 2.1 na poziomie AA
  • łatwiej komunikować się z personelem placówki, który został przeszkolony w zakresie obsługi i komunikacji z osobami zeszczególnymi potrzebami

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

do góry