Programy profilaktyczne

Informujemy, że w NZOZ Vita prowadzone są poniższe programy profilaktyczne

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia.
  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych.
  • Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Profilaktyka CHUK 

Program profilaktyki chorób układu krążenia.

Choroby układu krążenia (sercowo-naczyniowego) są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – GUS podaje, że odpowiadają za 46 proc. wszystkich zgonów, ale jeszcze w latach 90. było to ponad 50 proc.

Mimo coraz lepszej diagnostyki i coraz nowocześniejszych metod leczenia, w Polsce co roku z powodu chorób układu krążenia umiera 200 tysięcy osób. Przyczyną jest m.in. stres, mało ruchu, zła dieta.

Kluczowe znaczenie mają działania ukierunkowane na promocję zachowań prozdrowotnych, związanych ze stylem życia, a mianowicie:

  • całkowita abstynencja od palenia papierosów,
  • umiarkowane spożywanie alkoholu,
  • regularna rekreacyjna aktywność fizyczna
  • oraz prawidłowo zbilansowana dieta.

Program realizowany jest według zasad określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest skierowany dla osób w wieku 35-65 lat. W ramach Programu dokonany zostaje pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena wskaźnika masy ciała (BMI) oraz wykonane są badania laboratoryjne: poziom cholesterolu (pełny lipidogram – cholesterol całkowity, cholesterol LDL, HDL, trójglicerydy) oraz glukozy we krwi).

Na podstawie wywiadu oraz wyników badań laboratoryjnych określony zostanie stopień ryzyka zachorowania przez pacjenta na schorzenia układu krążenia i cukrzycę oraz zostanie udzielona odpowiednia porada edukacyjna.

Więcej informacji o programie CHUK https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Program jest skierowany dla wszystkich osób palących lub narażonych na dym tytoniowy.

W Polsce palenie tytoniu jest szeroko rozpowszechnione, znacząco wpływając na jakość i długość życia. Codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet.

Związane z paleniem objawy chorobowe i zgony występują zwykle po długim okresie bezobjawowym. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie, przede wszystkim u mężczyzn w średnim wieku. Łącznie, palenie jest odpowiedzialne za ok. 40% przedwczesnych zgonów w populacji mężczyzn, a corocznie z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków.

Podczas wizyty lekarz przeprowadzi wywiad dotyczący palenia, oceni stopień uzależnienia od nikotyny oraz motywację do rzucenia palenia oraz udzieli porady i wskazówek jak zrezygnować z nałogu.

Aby wziąć udział w Programie profilaktycznym należy umówić się wizytę/konsultację w ramach wizyt ambulatoryjnych, świadczonych przez personel lekarski NZOZ VITA osobiście lub telefonicznie.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

Zadzwoń do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym i uzyskaj pomoc w rzuceniu palenia.

Doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00:

  • 801 108 108 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia z telefonów stacjonarnych: równowartość jednego impulsu, koszt połączenia z telefonów komórkowych: według taryfy operatora obsługującego numer rozmówcy).
  • 22 211 80 15 – dla połączeń z telefonów komórkowych (koszt połączenia z telefonów komórkowych: według taryfy operatora obsługującego numer rozmówcy).

Przydatne linki: http://jakrzucicpalenie.pl

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Program jest skierowany do wszystkich grup wiekowych (począwszy od 6 miesiąca życia) i obejmuje kwalifikację oraz przeprowadzenie szczepienia ochronnego przeciwko grypie, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami.

Aby wziąć udział w Programie profilaktycznym należy umówić się wizytę/konsultację w ramach wizyt ambulatoryjnych, świadczonych przez personel lekarski NZOZ Vita.

do góry