Badanie 40+

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Jak zgłosić się na badanie?

Wypełnij krótką ankietę za pomocą:

 • Infolinii 22 735 39 53
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • Aplikacji mojeIKP

Po wypełnieniu ankiety w ciągu dwóch dni wystawione zostanie automatycznie elektroniczne skierowanie na badania.

Zgłoś się do laboratorium biorącego udział w programie 40 plus by wyznaczyć termin badania.

W dniu badania zgłoś się do laboratorium wraz z dowodem osobistym. Zabierz ze sobą próbki moczu oraz próbkę kału w celu przeprowadzenia ogólnego moczu oraz badania na krew utajoną w kale.

Odbierz wyniki i skonsultuj je ze swoim lekarzem POZ.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity;
 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus 

do góry