Strona główna/NZOZ VITA/Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, personel NZOZ Vita wskaże Pacjentowi punkt pobrań (laboratorium), w którym wykonane zostaną zlecone badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy.

Grafika lekarki

Gdzie możesz wykonać badania?

Pacjent wykonuje zlecone przez lekarza badania laboratoryjne w jednym z poniższych punktów pobrań:

Diagnostyka. Laboratoria Medyczne (Dawniej LOMA)

Adres: Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno

Lista pozostałych punktów pobrań jest dostępna na stronie laboratorium.

Śląskie Laboratoria Analityczne

Adres: Marii Konopnickiej 11, 46-300 Olesno

Lista pozostałych punktów pobrań jest dostępna na stronie laboratorium.

Nie wypisujemy skierowania na badania zlecone przez Gabinety Prywatne lub Poradnie Specjalistyczne. Koszty laboratoryjnych badań specjalistycznych i badań kontrolnych Pacjentów będących pod opieką lekarską w poradniach specjalistycznych (AOS) ponoszą lekarze specjaliści sprawujący tę opiekę, a nie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

do góry