Testy COMBO

Na zlecenie lekarza w sytuacji uzasadnionej stanem pacjenta u naszych pacjentów istnieje możliwość wykonywania szybkiego testu wykrywającego grypę A+B/COVID-19/RSV.

Ze względu na podobieństwo objawów klinicznych infekcji dróg oddechowych wywoływanych przez wirusy, nie jest możliwe zidentyfikowanie czynnika etiologicznego wyłącznie w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. W ustaleniu etiologii infekcji pomocne mogą być przesłanki epidemiologiczne (np. kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem).

Testowanie pozwala na dokładniejszą diagnozę, a co za tym idzie trafniejszy dobór leczenia (np. decyzja o włączeniu leczenia p/wirusowego w przypadku rozpoznania grypy, uniknięcie stosowania niepotrzebnej antybiotykoterapii).

Zidentyfikowanie czynnika wywołującego infekcję ułatwia podejmowanie decyzji o zastosowaniu profilaktyki u osób z otoczenia chorego, które są narażone na ciężki przebieg i powikłania.

RSV

RSV (syncytialny wirus oddechowy) jest dość powszechnym wirusem.

Objawy zakażenia RSV są zwykle łagodne. RSV może jednak powodować ciężkie infekcje u niemowląt i małych dzieci, osób z obniżoną odpornością oraz osób starszych. Wirus stanowi duże zagrożenie, ponieważ jest wysoce zakaźny.

Objawy zakażenia RSV pojawiają się w ciągu 4 do 6 dni po zakażeniu. Zwykle obejmują: katar, zmniejszenie apetytu, kaszel, gorączkę, świszczący oddech. Zazwyczaj pojawiają się etapami, a nie wszystkie naraz. U bardzo małych niemowląt z RSV jedynymi objawami mogą być drażliwość, zmniejszona aktywność i trudności w oddychaniu. Dlatego tak ważna jest szybka diagnostyka i wiedza, że jest to zakażenie wywołane przez wirusa RSV.

Grypa

W okresie epidemicznym, kiedy występuje dużo zachorowań na infekcje dróg oddechowych, każdy pacjent, który ma objawy zakażenia układu oddechowego oraz gorączkę i złe samopoczucie jest podejrzany o zakażenie wirusem grypy.

Grypa jest groźną chorobą wirusową, która może powodować powikłania, takie jak zapalenie płuc, zapalenie mięśni i nerwów, zapalenie mięśnia sercowego i inne ciężkie powikłania ze zgonem włącznie.

Ważne jest szybkie wykrycie, ponieważ jest dostępne leczenie przyczynowe – lek hamujący namnażanie wirusa grypy (oseltamivir).

COVID-19

Test najlepiej jest wykonać jak najszybciej od momentu wystąpienia objawów. Nie odkładaj wykonania badania. Jeśli jesteś zakażony SARS-CoV-2, najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej się o tym dowiesz. Niewykonanie testu nie zmieni faktu, czy jesteś chory czy nie.

Wiedza o chorobie i izolacja może ochronić inne osoby przed zakażeniem, zwłaszcza Twoich bliskich. Co istotne, test daje możliwość uzyskania wyniku w zaledwie kilkanaście minut po wykonaniu wymazu. Stanowi szybkie narzędzie diagnostyczne aktywnej infekcji COVID-19, tym samym pozwalając na sprawne wdrożenie procedur postępowania z chorymi na COVID-19.

Szybka identyfikacja wirusa pozwala na ograniczenie rozpowszechniania się wirusa w populacji, ochronę osób z grup wysokiego ryzyka oraz obserwację szczególnie ważnych parametrów u osób zakażonych koronawirusem jak np. saturacja. Wszystko to daje możliwość lepszej opieki nad pacjentem.

do góry