Szczepienia zalecane

Pacjenci mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe:

 • Pacjent poddający się zalecanemu szczepieniu ochronnemu ponosi koszty zakupu szczepionki.
 • Kwalifikacja do szczepienia oraz podanie szczepionki przez pielęgniarkę realizowane jest w ramach POZ.

Dlaczego warto się szczepić

Tylko uodpornienie wysokiego odsetka osób, najczęściej ponad 90%, uruchamia mechanizm odporności zbiorowiskowej, który gwarantuje zahamowanie krążenia drobnoustroju i ochronę osób nie tylko zaszczepionych lecz również tych, które z jakichkolwiek powodów nie zostały zaszczepione.

Wykonanie szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego.

Przeciwko jakim chorobom możesz się zaszczepić

Wyróżniamy szczepienia przeciw:

 1. Grypie
 2. Wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B
 3. Błonicy, tężcowi, krztuścowi
 4. Pneumokokom
 5. Meningokokom
 6. Odrze, śwince, różyczce
 7. Ospie wietrznej
 8. Ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)
 9. Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM)
 10. Wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A
 11. Haemophilus influenzae typu b (Hib)
 12. Rotawirusom
 13. Poliomyelitis
 14. Cholerze
 15. Durowi brzusznemu
 16. Wściekliźnie
 17. Żółtej gorączce
 18. Gruźlicy 

Nie ryzykuj, zaszczep się już dziś! 

Lista szczepień zalecanych

Poniżej przedstawiamy szczepienia zalecane (nieobowiązkowe) według Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2023

Szczepienia zalecane dla dzieci, przeciwko:

 • ospie wietrznej (2 dawki; od 9 miesiąca życia),
 • corocznie szczepienie przeciwko grypie (1 lub 2 dawki; od 6 miesiąca życia),
 • meningokokom (zakres szczepienia ustalany indywidualnie; najwcześniej od ukończenia 2 miesiąca życia),
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka – HPV (2 lub 3 dawki; od 9 roku życia),
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu – KZM (szczepienie podstawowe – 3 dawki; od 1 roku życia),
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – WZW A (2 dawki; od 1 roku życia).

Pozostałe szczepienia z kalendarza szczepień obowiązkowych, jeśli dotychczas dziecko nie było zaszczepione, to jest przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B);
 • odrze, śwince, różyczce;
 • tężcowi, błonicy i krztuścowi;
 • polio;
 • pneumokokom;
 • Haemophilus influenzae typu b,
 • gruźlicy
 • oraz rotawirusom o ile nie przekroczono maksymalnego wieku dziecka.

Szczepienia zalecane dla dorosłych:

 • corocznie szczepienie przeciwko grypie (1 dawka), preparatami zgodnie z sezonowymi rekomendacjami,
 • szczepienie przypominające co 10 lat przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi (1 dawka)

Osoby, które dotychczas nie chorowały lub nie zostały zaszczepione przeciw wymienionym chorobom:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B, tzw. żółtaczka typu B) – 3 dawki,
 • odra, świnka, różyczka – 1 dawka lub 2 dawki w zależności od historii szczepień,
 • ospa wietrzna – 2 dawki,
 • ludzki wirus brodawczaka (szczepienie preferowane przed inicjacją seksualną) – 3 dawki,
 • inne – patrz: szczepienia dla podróżnych.

Szczepienia szczególnie zalecane dla osób powyżej 65 roku życia przeciwko:

 • corocznie szczepienie przeciwko grypie (1 dawka), preparatami zgodnie z sezonowymi rekomendacjami,
 • pneumokokom (1 dawka) – jeśli dotychczas niezaszczepieni,
 • meningokokom (zakres szczepienia ustalany indywidualnie),
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) – jeśli dotychczas niezaszczepieni,
 • tężcowi, błonicy i krztuścowi – jeśli dotychczas niezaszczepieni lub jako szczepienie przypominające co 10 lat. 

Szczepienia szczególnie zalecane dla kobiet w ciąży

 • szczepienie przeciwko grypie (1 dawka), preparatami zgodnie z sezonowymi rekomendacjami,
 • szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi (1 dawka) po ukończeniu 27 tygodnia ciąży.

Szczepienia zalecane dla poszczególnych grup zawodowych:

Szczepienie ustalane indywidualnie, w zależności od charakteru pracy i narażenia zawodowego. Możliwe szczepienia m.in. przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, błonicy i krztuścowi, meningokokom, kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM).

Szczepienia zalecane dla osób podróżujących:

Szczepienie ustalane indywidualnie, w zależności od docelowego regionu podróży oraz od historii szczepień.

Możliwe szczepienia m.in. przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), meningokokom, polio, cholerze, durowi brzusznemu, wściekliźnie, żółtej gorączce.

Polecane linki:

do góry