Strona główna/Kontakt/RODO/Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
w spółce Vita sp. z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i - jako takim - zapewniamy im odpowiednią ochronę.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania:

  • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  • ograniczenia celu,
  • minimalizacji danych,
  • prawidłowości,
  • ograniczenia przechowywania,
  • integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować na adres:

  • pisemnie: Vita spółka z o.o. 46-300 Olesno ul. Krasickiego 2
  • lub elektronicznie: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem jest możliwy listownie, na podany wyżej adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub e-mailowo na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Pozostajemy z wyrazami szacunku
Zarząd spółki Vita sp. z o.o.

do góry